ورود    
ﺳﻪشنبه، 19 آذر 1398

نمایندگی های فعال خارج از کشورکشور آدرس     تلفن (موبایل)                     
تاجیکستان دوشنبه-بازار سلطان کبیر-نمایندگی آقای الیف ---------------------
 افغانستان  هرات-آقای احراری ---------------------
 افغانستان  کابل-آقای حسن قوتی  ---------------------

درخواست اخذ نمایندگیکلیه ی حقوق مادی و معنوی متعلق به پیروزبام شرق می باشد1398